Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

THƯ VIỆN HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Thư viện huyện Đất Đỏ được thành lập tại Quyết định số3145/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND huyện Đất Đỏ;

Trụ sở làm việc tạm đặt tại Công viên Võ Thị Sáu, khu phố Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thư viện huyện hiện có 5 biên chế ( 01 Giám đốc, 03 cán bộ nghiệp vụ, 01 kế toán). Trình độ đào tạo có 02 Đại học, 02 Cao đẳng, 01 Trung cấp.

Toàn huyện có 6 xã và 2 thị trấn đều có phòng đọc sách và nhân viên phụ trách phòng đọc. Trình độ đào tạo có 01/8 nhân viên trình độ Trung cấp thư viện; còn lại 02/8 nhân viên có trình độ khác và 05/8 nhân viên có trình độ văn hóa 12/12.

I/. Tình hình hoạt động thư viện:

1. Thư viện huyện:

Thư viện huyện có tổng số: 29.179 bản sách

Số báo, tạp chí hiện có: 14 loại

Số lược bạn đọc bình quân: 400 lượt người/ 1tháng

Số lượt sách, báo lưu hành bình quân: 1.267 lượt / 1tháng

- Thư viện huyện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý nghiệp vụ sách thông qua phần mềm Ilibme 5.0

- Hiện Thư viện huyện đang chuẩn bị xây dựng trụ sở mới trong năm 2012.

- Công tác luân chuyển sách các xã, thị trấn và trường học hằng quý được thực hiện thường xuyên 250 bản sách/1đơn vị.

- Kế hoạch bổ sung sách trong năm 2011 từ 2000-3000 bản sách các loại.

- Các hoạt động trưng bày sách, báo Xuân và sách, báo nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm được thực hiện thường xuyên mỗi tháng nhằm quảng bá hoạt động thư viện và phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của đọc giả.

- Hằng năm Thư viện huyện phát động tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè cấp xã và cấp huyện tạo sân chơi lành mạnh thu hút thanh thiếu niên, học sinh; qua đó rèn luyện kỹ năng đọc sách cho các em.

2. Thư viện xã, thị trấn:

Tổng số sách hiện có của 6 xã và 2 thị trấn: 44.376 bản sách

Số báo, tạp chí hiện có của 6 xã và 2 thị trấn: 88 loại.

Số lượt bạn đọc bình quân: 621 lượt người/ 1 tháng

Số lượt sách, báo lưu hành bình quân: 1258 lượt/ 1 tháng

- Hằng năm thư viện xã, thị trấn được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do Thư viện tỉnh tổ chức.

- Công tác tuyên truyền giới thiệu hoạt động thư viện xã và giới thiệu sách báo, tài liệu cho bạn đọc được các đơn vị quan tâm thực hiện.


Thời gian phục vụ bạn đọc: Từ thứ hai đến thứ sáu

+ Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

- Cơ sở vật chất hiện nay tạm thời đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho các phòng đọc các xã và thị trấn đi vào hoạt động.

- Số lượng sách được Thư viện tỉnh và Thư viện huyện luân chuyển hằng quý có đáp ứng được nhu cầu cho bạn đọc hiện nay.

    - Hằng năm, Thư viện các xã và thị trấn tổ chức được hội thi kể chuyện sách hè cấp xã, thị trấn và tham dự Hội thi kế chuyện sách hè cấp huyện.